Informator broj 05/02 od 07.02.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2001. godinu
 • Godišnji porez na dohodak građana za 2001. godinu
Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2001. godinu
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na dobit preduzeća

  • Sastavljanje poreskog bilansa (Obrazac PB-1)

   • Poslovna dobit i gubici
   • Kapitalni dobici i gubici
   • Obračunati porez i umanjenje poreza
  • Konsolidovani poreski bilans (Obrazac KPB)
  • Poreska prijava za utvrđivanje poreza na dobit preduzeća (Obrazac PDP)
  • Oporezivanje nedobitnih organizacija (Obrazac PBN i PDN)
  • Poreski bilans stalne poslovne jedinice nerezidentnog obveznika za dobit ostvarenu na teritoriji Republike Srbije (Obrazac PBPJ)
  • Utvrđivanje i plaćanje akontacija poreza na dobit preduzeća
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti

Godišnji porez na dohodak građana za 2001. godinu

 • Obveznik poreza
 • Prihodi građana koji podležu godišnjem oporezivanju
 • Unošenje podataka u poresku prijavu i dodatna objašnjenja za pojedine vrste prihoda

   

  • Poreska prijava na „starom“ obrascu PP-8
  • Poreska prijava na „novom“ obrascu PP-8
 • Obračun godišnjeg poreza

   

  • Poreska osnovica
  • Poreske stope
  • Primene poreskih stopa
  • Ostale napomene oko godišnjeg poreza