Informator broj 05/03 od 25.01.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Godišnji porez na dohodak građana za 2002. godinu
  • Upotreba menice po odredbama Zakona o menici i Zakona o platnom prometu
  • Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze za neka primanja

SADRŽAJ:

Godišnji porez na dohodak građana za 2002. godinu

Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka

Upotreba menice po odredbama Zakona o menici i Zakona o platnom prometu

Korišćenje čeka u platnom prometu

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja

Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze za neka primanja