Informator broj 05/05 od 07.02.2005.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu
  • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2004. godinu
  • Izmene i dopune podzakonskih propisa o računovodstvu
 

SADRŽAJ:

Utvrđena je nova minimalna neto zarada po satu za mesece januar – jun 2005. godine

Sretenje – Dan državnosti Srbije praznuje se 15. februara

Izmene i dopune podzakonskih propisa o računovodstvu

  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za preduzeća, zadruge i preduzetnike
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike

Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2004. godinu

Uslovi koje treba da ispuni ponuđač da bi učestvovao u postupku dodele ugovora o javnoj nabavci

Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2004. godinu

  • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti