Informator broj 06/03 od 01.02.2003.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2002. godinu
  • Nove izmene odluka i uputstava NBJ u vezi sa sprovođenjem Zakona o platnom prometu

SADRŽAJ:

Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2002. godinu

  • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na dobit preduzeća
  • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti

Nove izmene odluka i uputstava NBJ u vezi sa sprovođenjem Zakona o platnom prometu

  • Uputstvo za sprovođenje tačke 13. st. 2 i 3 Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
  • Uputstvo o izmeni Uputstva za sprovođenje Odluke o načinu prinudne naplate s računa klijenta