Informator broj 07/01 od 02.03.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Novi Zakon o visini stope zatezne kamate
  • Platni promet sa Republikom Crnom Gorom i Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
  • Nova Odluka o uslovima pod kojima se uvoz robe i usluga može plaćati unapred
  • Prestalo je da važi Uputstvo o uslovima i načinu obavljanja dokumentarne kontrole plaćanja u zemlji za određene vrste proizvoda
  • Davanja povodom 8. marta – Dana žena
  • Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2001. godinu
  • Ostvarivanje prava na „dečiji dodatak“ u 2001. godini
Aktuelni statistički i drugi podaci
 
Novi Zakon o visini stope zatezne kamate
 
Platni promet sa Republikom Crnom Gorom i Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija
 
Novi propisi
  • Nova Odluka o uslovima pod kojima se uvoz robe i usluga može plaćati unapred
  • Prestalo je da važi Uputstvo o uslovima i načinu obavljanja dokumentarne kontrole plaćanja u zemlji za određene vrste proizvoda
Davanja povodom 8. marta – Dana žena
 
Oporezivanje imovine i podnošenje poreske prijave za 2001. godinu
 
Ostvarivanje prava na „dečiji dodatak“ u 2001. godini
 
Službena mišljenja