Informator broj 07/06 od 25.02.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Utvrđivanje i usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja prema Instrukciji Ministarstva zdravlja
 • Davanja povodom 8. marta – Dana žena
 • Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Izmene i dopune Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit preduzeća (obrazac PDP) i Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za druga pravna lica (nedobitne organizacije) – obveznike poreza na dobit preduzeća

Izvršene su izmene i dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem

Izmene i dopune Odluke o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju i Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju

Davanja povodom 8. marta – Dana žena

 • Davanja za 8. mart zaposlenim ženama iz sredstava poslodavca imaju karakter zarade
 • Davanja za 8. mart iz sredstava sindikata
 • Davanja za 8. mart penzionisanim radnicama, ženama – poslovnim partnerima, zaslužnim ženama
 • Tretman ugostiteljskih usluga prilikom obeležavanja Dana žena

Utvrđivanje i usklađivanje osnova za naknadu zarade za vreme bolovanja prema Instrukciji Ministarstva zdravlja

 • Način utvrđivanja osnova i isplate naknade zarade za „zatečene slučajeve“
 • Pravo na prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade
 • Koji su to „zatečeni slučajevi“ koji imaju pravo na usklađivanje osnova za isplatu naknade zarada na teret Zavoda za period 10.12. do 31.12.2005.
 • Primer utvrđivanja prvog usklađenog osnova za obračun naknade zarade za „zatečene slučajeve“ koji su stekli pravo na to, a za isplate naknade zarade za period 10.12. do 31.12.2005. godine
 • Dalje usklađivanje naknade zarade za „zatečene slučajeve“ koji su stekli uslov za prvo usklađivanje počev od 10.12.2005. godine
 • Primer utvrđivanja osnova i naknade zarade za „zatečene slučajeve“ koji na dan 10.12.2005. nisu ispunili uslov za prvo usklađivanje naknade zarade
 • Način utvrđivanja osnova, prvog usklađivanja osnova i visine naknade zarade za „nove slučajeve“

Povraćaj više uplaćenog doprinosa za pio u 2005. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2006. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora

Raspoređivanje dobiti i pokriće gubitka

Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa MRS

 

Uz „Informator“ br. 7/06 smo svim našim pretplatnicima poslali prečišćen tekst Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. glasnik RS“, br. 64/03, 125/03, … 11/06)