Informator broj 09/04 od 05.04.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Akt o uslovima za rad na određenim poslovima – akt o sistematizaciji
  • Isplate solidarnih i socijalnih pomoći i stipendija učenicima i studentima
  • Oporezivanje autorskih naknada i dohotka od samostalnih ličnih delatnosti prema ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i važne informacije

Usvojeni zakoni i zakoni u pripremi

Akt o uslovima za rad na određenim poslovima – akt o sistematizaciji

Isplate solidarnih i socijalnih pomoći i stipendija učenicima i studentima

  • Pomoć u slučaju smrti zaposlenog, člana njegove porodice ili penzionisanog radnika
  • Pomoć zbog uništenja ili oštećenja imovine usled elementarnih i drugih vanrednih događaja
  • Organizovana socijalna i humanitarna pomoć
  • Stipendije i krediti učenika i studenata
  • Solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti
  • Ostale solidarne pomoći

Oporezivanje autorskih naknada i dohotka od samostalnih ličnih delatnosti prema ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja