Informator broj 10/02 od 23.04.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novine u definisanju pojma “zarada koju bi zaposleni ostvario da radi” kao osnova za utvrđivanje visine naknada
 • Sticanje i ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanja)
 • Poreski tretman određenih izdataka za koje ima dilema u primeni
 • Godišnji odmor

 

Novine u definisanju pojma “zarada koju bi zaposleni ostvario da radi” kao osnova za utvrđivanje visine naknada

 • Uvodne napomene
 • Šta se podrazumeva pod pojmom “zarada koju bi zaposleni ostvario da radi” u smislu osnovice za obračun naknada?

Sticanje i ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanja)

 • Normativno regulisanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Slučajevi i uslovi za sticanje prava na naknadu zarade za vreme bolovanja
 • Postupak utvrđivanja privremene sprečenosti za rad i obaveza obaveštavanja poslodavca o tome u cilju ostvarivanja prava na naknadu zarade
 • Ko obezbeđuje i isplaćuje naknadu zarade za vreme bolovanja?
 • Osnov za utvrđivanje naknade zarade za vreme bolovanja
 • Usklađivanje osnova za naknadu
 • Iznos naknade zarade za vreme bolovanja
 • Postupak i način ostvarivanja prava na naknadu zarade za vreme bolovanja i posledice nepoštovanja istih
 • Mogućnost produženja ranijeg bolovanja i sprečavanje zloupotrebe ove mogućnosti
 • Ostala prava zaposlenih koji su na bolovanju
 • Obračun poreza i doprinosa na naknadu zarade za vreme bolovanja, uplatni računi i knjiženje
  • Način utvrđivanja iznosa naknade zarade koju isplaćuje Zavod i koju osiguranik “nosi kući
 • Način obračuna i isplate naknada za bolovanja započeta pre 20.04.2002. godine
Dopunski i volonterski rad u zdravstvenoj delatnosti
Poreski tretman određenih izdataka za koje ima dilema u primeni
Godišnji odmor
 • Uslovi za sticanje prava na pun godišnji odmor
 • Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor za zaposlene koji prvi put zasnivaju radni odnos ili imaju prekid rada
 • Korišćenje godišnjeg odmora za zaposlene koji su zasnovali radni odnos na određeno vreme
 • Određivanje dužine godišnjeg odmora
 • Korišćenje odmora po isteku bolovanja
 • Korišćenje godišnjeg odmora u delovima
 • Godišnji odmor nastavnog i vaspitnog osoblja
 • Raspored korišćenja odmora
 • Naknada zarade
 • Regres za korišćenje godišnjeg odmora
 • Porezi i doprinosi na naknade zarade za vreme godišnjeg odmora
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor
 • Mišljenja Ministarstva za rad i zapošljavanje u vezi sa godišnjim odmorom, naknadom zarade i regresom
Nematerijalna ulaganja (pribavljanje i knjiženje)
Službena mišljenja