Informator broj 10/06 od 06.04.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Utvrđivanje konačnih obaveza za 2005. godinu i akontacionih obaveza za 2006. godinu doprinosa za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti
 • Prodaja robe stranom licu bez izvoznog carinjenja
 • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade prevoza na službenom putovanju

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Indeksi cena na malo u RS za mart 2006. godine
 • Indeksi troškova života u RS za mart 2006. godine
 • Industrijska proizvodnja u RS za februar 2006. godine (po područjima)
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za mart 2006. godine
 • Novo Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Praznici u aprilu i maju 2006. godine – neradni dani su 21, 24. i 27. april i 1. i 2. maj
 • Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • Dopune Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom platu za budžetski sistem

Dnevnice, putni troškovi i troškovi smeštaja na službenom putovanju u zemlji i u inostranstvu

 • Pravo zaposlenog na dnevnicu za službeni put u zemlji
 • Pravo zaposlenog na priznavanje troškova smeštaja i naknade prevoza na službenom putovanju
 • Akontacija prilikom upućivanja zaposlenog na službeno putovanje i obračun izdataka po putnom nalogu
 • Izdaci za službena putovanja u zemlji za lica koja nisu u radnom odnosu kod poslodavca
 • Izdaci za službena putovanja u inostranstvo
 • Akontacija i obračun troškova
 • Spisak zemalja s odgovarajućim iznosom dnevnice

Otvaranje i rad ogranka i predstavništva stranog lica u Republici Srbiji

Prodaja robe stranom licu bez izvoznog carinjenja

Zaštita prava i interesa potrošača

 • Osnovni oblici zaštite prava potrošača
 • Posebni oblici zaštite potrošača u oblasti usluga
 • Informisanje i obrazovanje potrošača
 • Nadzor nad primenom Zakona
 • Kaznene odredbe

Utvrđivanje konačnih obaveza za 2005. godinu i akontacionih obaveza za 2006. godinu doprinosa za socijalno osiguranje samostalnih delatnosti

Način popunjavanja obrasca ZO-24 – Potvrde o porastu – smanjenju zarada kod poslodavca za usklađivanje osnova za naknadu zarada za vreme bolovanja