Informator broj 11/01 od 09.05.2001.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Izmene i dopune Zakona o radnim odnosima (“Sl. glasnik RS”, br. 28/01)
  • Zakoni koji regulišu sistem obaveznog socijalnog osiguranja
  • Zakon o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01)
  • Zakon o porezu na fond zarada (“Sl. glasnik RS”, br. 27/01)
  • Zakon o porezu na dobit preduzeća (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01)
  • Zakon o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/01)
  • Zakon o porezu na finansijske transakcije (“Sl. glasnik RS”, br. 26/01)
  • Nova Odluka o najvišim cenama, najvišem nivou cena i načinu obrazovanja cena lekova za humanu upotrebu

 

Uvodne napomene
Izmene i dopune Zakona o radnim odnosima (“Sl. glasnik RS”, br. 28/01)
Zakoni koji regulišu sistem obaveznog socijalnog osiguranja
Zakon o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/01)
Zakon o porezu na fond zarada (“Sl. glasnik RS”, br. 27/01)
Zakon o porezu na dobit preduzeća (“Sl. glasnik RS”, br. 25/01)
Zakon o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/01)
Zakon o porezu na finansijske transakcije (“Sl. glasnik RS”, br. 26/01)
Nova Odluka o najvišim cenama, najvišem nivou cena i načinu obrazovanja cena lekova za humanu upotrebu
Aktuelni statistički i drugi podaci