Informator broj 12/06 od 22.05.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Dobrovoljno penzijsko osiguranje – dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi
 • Poreski tretman dodatnih primanja stranca – rezidenta Republike Srbije, zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica
 • Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Mere za kontrolu i sprečavanje zloupotrebe bolovanja, u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju

 • Osiguranici kojima pripada pravo na naknadu zarade
 • Slučajevi za sticanje prava na naknadu zarade
 • Dužina korišćenja prava na naknadu zarade
 • Mere za kontrolu daljeg nastavka bolovanja, odnosno sprečavanje zloupotrebe bolovanja, odnosno naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad

30. novembra 2006. godine ističe dvogodišnji rok za usklađivanje sa Zakonom o privrednim društvima

 • Usklađivanje privrednih društava
 • Primer usklađenog osnivačkog akta
 • Usklađivanje ostalih privrednih subjekata
 • Upis u registar promena nastalih prilikom usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima

Poreski tretman dodatnih primanja stranca – rezidenta Republike Srbije, zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica

Dobrovoljno penzijsko osiguranje – dobrovoljni penzijski fondovi i penzijski planovi

Razmena nepokretnosti – poreskopravni tretman