Informator broj 12/09 od 02.05.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na poreska izuzimanja
 • Praktična primena odredaba o zastarelosti u poreskoj materiji
 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETU REPUBLIKE SRBIJE ZA 2009. GODINU

DONET JE ZAKON O PRIVREMENOM SMANJENJU PLATA, ODNOSNO ZARADA, NETO NAKNADA I DRUGIH PRIMANJA U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI I JAVNOM SEKTORU

 • Smanjenje plata, odnosno zarada
  • Primer u slučaju isplate zarada, odnosno plata u dva dela
 • Smanjenje neto naknada
 • Druga primanja
 • Nadzor i kazne

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na poreska izuzimanja
 • Izmene i dopune odredaba o porezu na zarade – ukidanje poreskog oslobođenja za dodatna primanja stranaca rezidenata
 • Izmene i dopune odredaba o porezu na prihode od poljoprivrede i šumarstva
 • Izmene i dopune odredaba o porezu na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine
  • Normirani troškovi
  • Troškovi autorske agencije
 • Izmene i dopune odredaba o porezu na prihode od kapitala
 • Izmene i dopune odredaba o porezu na kapitalne dobitke
 • Izmene kod oporezivanja drugih prihoda (član 85. Zakona)
 • Ostale izmene i dopune

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

 • Porez na upotrebu motornih vozila
 • Porez na upotrebu mobilnog telefona
 • Porez na upotrebu plovnih objekata
 • Porez na upotrebu vazduhoplova i letilica
 • Porez na registrovano oružje
 • Povećani su iznosi novčanih kazni

OBJAVLJENA JE IZMENA ZAKONA O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU DOPRINOSA ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 • Izmena Zakona
 • Osvrt na Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje

ZASTARELOST UTVRĐIVANJA, NAPLATE I POVRAĆAJA POREZA I DRUGIH FISKALNIH DAVANJA

 • O zastarelosti uopšte
 • Zastarelost u poreskom postupku
 • Praktična primena odredaba o zastarelosti u poreskoj materiji
 • Zastarelost pokretanja i vođenja poreskoprekršajnog postupka
 • Zastarelost kod poreskih krivičnih dela
 • Zastarelost carinskog duga

ČUVANJE I UNIŠTAVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA, POSLOVNIH KNJIGA I FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

NAMIRENJE POTRAŽIVANJA IZ VREDNOSTI HIPOTEKOVANE NEPOKRETNOSTI

 • Uvodne napomene
 • Namirenje potraživanja iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti
 • Primeri namirenja potraživanja iz vrednosti hipotekovane nepokretnosti

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena Zakona o radu
 • Primena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Primena Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu