Informator broj 13/04 od 04.06.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Novi Zakon o osiguranju
 • Dopuna Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
 • Zakon o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i važne informacije

Novi zakoni i izmene i dopune zakona

 • Kratke informacije o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, Zakona o akcizama i Zakona o javnim nabavkama
 • Novi Zakon o osiguranju
 • Dopuna Zakona o Narodnoj banci Srbije
 • Dopuna Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata
 • Zakon o Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita

Nove odluke, pravilnici i uputstva u vezi sa platnim prometom, meničnim blanketima, uplatom javnih prihoda

 • Nove odluke i uputstva o sprovođenju Zakona o platnom prometu
 • Novi menični blanketi
 • Izmene Pravilnika o uplatnim računima

Ugovori o izgradnji u MRS

 • Postavljanje problema
 • Definisanje, kombinovanje i segmentiranje ugovora o izgradnji
 • Definisanje prihoda po osnovu ugovora o izgradnji
 • Definisanje troškova ugovora o izgradnji
 • Periodizacija (priznavanje periodičnih) prihoda, rashoda i rezultata

Knjiženje izdataka (naknada) fizičkim licima koji nemaju karakter zarada

 • Obračun i knjiženje ugovora o delu sa državljaninom SiCG
 • Obračun i knjiženje ugovora o autorstvu sa državljaninom SiCG
 • Obračun i knjiženje troškova naknade po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima sa nezaposlenim licem
 • Obračun i knjiženje troškova naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora – primanja sportista i sportskih stručnjaka na koja se obračunava doprinos za PIO
 • Obračun i knjiženje troškova naknade članovima upravnog i nadzornog odbora

Odlaganje plaćanja poreskog duga

Naknada štete iz radnog odnosa