Informator broj 14/2017 od 25.05.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Premeštaj zaposlenog na drugi posao kod istog poslodavca, shodno Zakonu o radu
 • Sastavljanje i dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu
 • Revizija finansijskih izveštaja
 • Korišćenje ostatka godišnjeg odmora za 2016. godinu – najkasnije do 30. juna 2017. godine

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA TREĆOJ I ČETVRTOJ SEDNICI PRVOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2017. GODINI

 KORIŠĆENJE OSTATKA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2016. GODINU – NAJKASNIJE DO 30. JUNA 2017. GODINE

PORESKI TRETMAN IZDATAKA ZA REKREACIJU ZAPOSLENIH

PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA DRUGI POSAO KOD ISTOG POSLODAVCA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao zbog potreba procesa i organizacije rada
 • Privremeni premeštaj zaposlenog zbog potrebe izvršavanja određenih poslova bez odlaganja
 • Premeštaj u drugo mesto rada
 • Premeštaj na drugi posao zbog zdravstvenih smetnji
 • Premeštaj zaposlenog na druge poslove kao mera rešavanja viška zaposlenih

POVRAĆAJ VIŠE PLAĆENOG POREZA NA DOBIT ZA 2016. GODINU,  AKONTACIJA POREZA NA DOBIT ZA 2017. GODINU I IZMENA MESEČNE AKONTACIJE U TOKU 2017. GODINE

 • Povraćaj više plaćenog poreza na dobit za 2016. godinu
 • Akontacija poreza na dobit za 2016. godinu
 • Izmena mesečne akontacije poreza na dobit u toku 2017. godine
  • Izmena mesečne akontacije po poreskoj prijavi obveznika
  • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Izmena mesečne akontacije po rešenju poreskog organa

SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
 • Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

 • Pojam i uloga revizije
 • Obavljanje revizije finansijskih izveštaja
 • Dostavljanje revizorskog izveštaja Agenciji za privredne registre
 • Sprovođenje postupka revizije finansijskih izveštaja prema MSR

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezima na imovinu
 • Primena Zakona o porezu na dohodak građana
 • Primena Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Primena Carinskog zakona
 • Primena Zakona o računovodstvu