Informator broj 15/02 od 02.07.2002.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Obračun amortizacije za period januar – juni 2002. godine
  • Obračun revalorizacije za period I-VI 2002. godine
  • Sastavljanje obrazaca polugodišnjeg računa za preduzeća i zadruge

SADRŽAJ:

Sastavljanje polugodišnjeg računa za period I-VI/2002

  • Obračun amortizacije za period januar – juni 2002. godine
  • Obračun revalorizacije za period I-VI 2002. godine
  • Sastavljanje obrazaca polugodišnjeg računa za preduzeća i zadruge

Šema kontrole obrazaca polugodišnjeg računa od strane Zavoda za obračun i plaćanja