Informator broj 15/04 od 09.07.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Donet je Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike
  • Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti
  • Postupak ostvarivanja prava na naknade zarade za vreme stečaja i u slučaju kada poslodavac privremeno ne vrši isplatu zarada

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i važne informacije

Preporuka javnim preduzećima o načinu uvećanja mase zarada zbog povećanih stopa doprinosa

Izmene i dopune podzakonskih akata

  • Izmene Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti
  • Izmene i dopune Odluke o službenim putovanjima u inostranstvo
  • Dopuna Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica

Donet je Pravilnik o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća, zadruge i preduzetnike

Učešća u kapitalu, finansijski i poslovni odnosi matičnog i zavisnih preduzeća prema MRS

Pravo na novčanu naknadu za slučaj nezaposlenosti

Postupak ostvarivanja prava na naknade zarade za vreme stečaja i u slučaju kada poslodavac privremeno ne vrši isplatu zarada

Odgovori na neka pitanja iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Službena mišljenja