Informator broj 17/2019 od 25.07.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je novi Zakon o trgovini
 • Štrajk i javno okupljanje kao vid štrajka (organizovanje, vođenje, prava i odgovornosti učesnika i poslodavaca)
 • Likvidacija privrednih društava – poreski i računovodstveni aspekti
 • Prinudna likvidacija privrednih društava

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETRNAESTOM VANREDNOM ZASEDANJU

IV. DONET JE NOVI ZAKON O TRGOVINI

 • Osnovne odredbe
 • Trgovina
 • Uslovi za obavljanje trgovine
 • Zaštita tržišta i unapređenje trgovine
 • Nadzor
 • Kaznene odredbe
 • Prelazne i završne odredbe

V. ŠTRAJK I JAVNO OKUPLJANJE KAO VID ŠTRAJKA (organizovanje, vođenje, prava i odgovornosti učesnika i poslodavaca)

 • Pravo na štrajk
 • Pojam štrajka
 • Učesnici štrajka
 • Organizator štrajka
 • Vrste štrajka
 • Pravila organizovanja štrajka
 • Pravila vođenja štrajka
 • Prava učesnika štrajka
 • Zaštita učesnika štrajka
 • Odgovornost organizatora i učesnika u štrajku
 • Odgovornost poslodavca i odgovornog lica
 • Nadzor nad zakonitošću
 •  Pravo na organizovanje i učešće u štrajku imaju i zaposleni u državnom organu i pripadnici policije, prema Odluci Ustavnog suda
 • Zabrana organizovanja štrajka
 • Propisi kojima je utvrđen minimum procesa rada za vreme štrajka
  • Zakoni kojima je utvrđen minimum procesa rada
  • Uredbe Vlade RS kojima je utvrđen minimum procesa rada
  • Odluke i rešenja kojima je utvrđen minimum procesa rada
 • Štrajk kao javno okupljanje

VI. DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KAO VRSTA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA

 • Vrste dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
 • Organizovanje i sprovođenje dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja

VII. TAJNI PODATAK U PORESKOM POSTUPKU I OBJAVLJIVANJE  OBAVEŠTENJA O IZNOSIMA PORESKOG DUGA PORESKIH OBVEZNIKA

 • Načelo čuvanja službene tajne u poreskom postupku
 • Poreska uprava i jedinica lokalne samouprave najmanje jednom godišnje objavljuju podatke o iznosu poreskog duga poreskih obveznika

VIII. LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA – poreski i računovodstveni aspekti

 • Postupak likvidacije privrednih društava
 • Računovodstveno-poreska procedura u slučaju likvidacije privrednih društava
  • Procedura na početku likvidacionog postupka
  • Procedura za okončanje likvidacionog postupka
  • Poreska procedura po okončanju postupka likvidacije – procedura u vezi sa raspodelom likvidacionog ostatka

IX. PRINUDNA LIKVIDACIJA PRIVREDNIH DRUŠTAVA

 • Razlozi za pokretanje postupka
 • Pokretanje postupka prinudne likvidacije
 • Status društva u postupku prinudne likvidacije
 • Okončanje postupka prinudne likvidacije
 • Posledice brisanja društva iz registra u slučaju prinudne likvidacije

X. PRIMENA POJEDINIH PROPISA DONETIH U PRETHODNOM  PERIODU POČINJE OD AVGUSTA 2019. GODINE