Informator broj 19/2020 od 01.08.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. USVOJEN JE ZAKLJUČAK ZA SPROVOĐENJE NOVOG PAKETA EKONOMSKIH MERA

 • Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte koji su koristili mere iz prvog paketa mera
 • Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte koji nisu koristili mere iz prvog paketa mera
 • Fiskalne pogodnosti za privredne subjekte koji su osnovani i registrovani ili su stekli status obveznika PDV-a nakon 15. marta 2020. godine, a zaključno sa 20. julom 2020. godine
 • Direktna davanja i fiskalne pogodnosti za velika pravna lica
 • Isplata zarada za jul, tj. jun i avgust 2020. godine
 • Rok do koga treba iskoristiti direktna davanja
 • Gubitak prava na fiskalne pogodnosti i direktna davanja

III. NOVIM ODLUKAMA NARODNE BANKE SRBIJE PROPISAN JE DODATNI ZASTOJ U OTPLATI OBAVEZA DUŽNIKA – NOVI MORATORIJUM ZA OBAVEZE PREMA BANKAMA I DAVAOCIMA FINANSIJSKOG LIZINGA

 • Obračun kamate tokom trajanja novog moratorijuma
 • Prestanak dodatnog zastoja u otplati obaveza
 • Trajni nalozi i administrativne zabrane

IV. SASTAVLJANJE I DOSTAVLJANJE KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU – rok je najkasnije do 3.09.2020. godine

 • Uvodne napomene
 • Postupak konsolidovanja
  • Eliminacija nerealizovanih internih dobitaka i gubitaka
  • Eliminacija nerealizovanih dobitaka i gubitaka od interne prodaje nekretnina i opreme
  • Manjinsko učešće (manjinski interes)
 • Dostavljanje konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre
  • Forma za dostavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja

V. SLUČAJEVI I USLOVI PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU U REPUBLICI SRBIJI

VI. GOTOVINSKE PLATNE TRANSAKCIJE IZMEĐU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA – blagajna i blagajničko poslovanje

VII. USLOVI ZA OBAVLJANJE PREVOZA ZA SOPSTVENE POTREBE TERETA (ROBE) I LICA

 • Prevoz tereta za sopstvene potrebe
 • Prevoz lica za sopstvene potrebe
 • Prevoz lica ili robe koji obavlja železnički prevoznik za sopstvene potrebe
 • Zdravstveni pregledi vozača
 • Računovodstveno obuhvatanje prevoza za sopstvene potrebe

VIII. FRANŠIZING POSLOVI

 • Uvodne napomene
 • Pojam i osnovne funkcije franšizing poslova
 • Pravni osnov i pravni okvir za legalno obavljanje franšizing poslova
  • Model Ugovora o franšizingu
 • Poreski i računovodstveni tretman franšizing poslova

IX. PRAVA ZAPOSLENIH I OBAVEZE POSLODAVCA U SLUČAJU PROMENE POSLODAVCA

 • Prava zaposlenih kod promene poslodavca, prema Zakonu o radu
  • Prava zaposlenih u slučaju statusne promene i promene poslodavca
  • Obaveze poslodavca prethodnika
   • Model: Obaveštenje koje poslodavac prethodnik dostavlja poslodavcu sledbeniku
  • Postupak prenošenja ugovora o radu na poslodavca sledbenika
   • Model: Obaveštenje o prenošenju ugovora o radu na poslodavca sledbenika
   • Model: Obaveštenje zaposlenima o promeni poslodavca
  • Obaveza primene opšteg akta poslodavca prethodnika kod poslodavca sledbenika
  • Obaveze poslodavca prethodnika i poslodavca sledbenika prema predstavnicima zaposlenih, odnosno zaposlenima
 • Specifičnosti pojedinih zakonskih propisa koji delimično ili u potpunosti isključuju primenu odredaba Zakonu o radu o pravima zaposlenih u slučaju promene poslodavca

X. PRAVNI INSTITUT ZASTARELOSTI

 • Uvod
 • Razlike između zastarelosti i prekluzije
 • “Faze” zastarelosti
 • Kada zastarelost počinje da teče?
 • Uračunavanje vremena prethodnika, zabrana promene rokova i odricanje od zastarelosti
 • Vreme potrebno za zastarelost (rokovi zastarelosti)
 • Zastoj i prekid zastarelosti
 • Ispunjenje obaveze, odnosno namirenje potraživanja po protoku roka zastarelosti i isključivanje primene odredaba (pravila) o zastarelosti potraživanja
 • Tabelarni prikaz osnova roka zastarelosti i vremena zastarelosti po pojedinim zakonima