Informator broj 20-21/08 od 19.09.2008.

SADRŽAJ:

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA – KROZ PITANJA I ODGOVORE

U ovom dvobroju „Informator“-a dajemo prikaz 201-og mišljenja i objašnjenja grupisanih po poglavljima (predmet oporezivanja, obveznik, osnovica, nastanak poreske obaveze, poreske stope, poreska oslobođenja, utvrđivanje i naplata poreza, jemstvo).

Radi lakšeg praćenja teksta, u okviru svakog poglavlja citirali smo zakonske odredbe kojima je ono uređeno. Ujedno, u delu u kojem dajemo prikaz mišljenja koja se odnose na predmet oporzivanja, dajemo kratko pojašnjenje kada određeni prenos prava podleže plaćanju poreza na prenos apsolutnih prava, a kada porezu na dodatu vrednost.