Informator broj 21/10 od 26.10.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune odredbi o javnim prihodima i primanjima i javnim rashodima i izdacima
 • Novo poglavlje: Principi, procedure i pravila odgovornog fiskalnog upravljanja
 • Novo poglavlje: Fiskalni savet

 SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAĐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. NOVEMBRA 2010. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. NOVEMBRA 2010. GODINE

MINIMALNA NETO ZARADA PO SATU I DALJE 90 DINARA

DONET JE PRAVILNIK ZA PRIMENU ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD IZLOŽENOSTI DUVANSKOM DIMU

ODLUKA O STOPAMA POREZA NA IMOVINU ZA 2011. GODINU

DONETE SU ODLUKE O OTPISU KAMATE NA DOSPELE OBAVEZE PO OSNOVU ODREĐENIH IZVORNIH JAVNIH PRIHODA

 • Odluka o otpisu kamate – grad Beograd
 • Odluka o otpisu kamate – grad Valjevo
 • Odluka o otpisu kamate – grad Subotica
 • Odluka o otpisu kamate – grad Kragujevac
 • Odluka o otpisu kamate – opština Svrljig

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA U OKTOBRU 2010. GODINE

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU

 • Izmene i dopune osnovnih odredbi
 • Izmene i dopune odredbi o javnim prihodima i primanjima i javnim rashodima i izdacima
 • Novo poglavlje: Opšti fiskalni okvir
 • Novo poglavlje: Principi, procedure i pravila odgovornog fiskalnog upravljanja
 • Izmene i dopune odredbi o pripremi i donošenju budžeta i finansijskih planova
  • Kalendar za nivo Republike Srbije
  • Kalendar budžeta lokalne vlasti
 • Izmene i dopune odredbi o izvršenju budžeta
 • Izmene i dopune odredbi o budžetskom računovodstvu i izveštavanju
 • Izmene i dopune odredbi o internoj finansijskoj kontroli u javnom sektoru
 • Novo poglavlje: Fiskalni savet
 • Izmene i dopune odredbi o trezoru
 • Izmene i dopune prelaznih i završnih odredbi
 • Prelazne i završne odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona koje se ne mogu uključiti u prečišćen tekst Zakona

NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

IZBOR VRSTE POSTUPKA JAVNE NABAVKE I UGOVORENE OBAVEZE IZ PRETHODNIH GODINA

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE PREDUZETNIKA U 2011. GODINI