Informator broj 22/06 od 24.11.2006.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
 
Popis imovine i obaveza na kraju godine
 
Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika
 
Obračun amortizacije za 2006. godinu
 
Osnovice i koeficijenti za obračun i isplatu plata u javnim službama i državnim organima
  • Osnovice i koeficijenti za obračun i isplatu plata u javnim službama
  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o koeficijentima
    za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
  • Osnovice i koeficijenti za obračun i isplatu plata zaposlenih u stručnoj službi Nacionalne službe za zapošljavanje, stručnim službama Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje i stručnim službama republičkih fondova za PIO počev od plate za novembar 2006.
  • Osnovice i koeficijenti za obračun i isplatu plata za postavljena i imenovana lica i zaposlene u službama Vlade, ministarstvima i posebnim organizacijama počev od plata za novembar 2006. godine
  • Prečišćen tekst Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima
Overa rezidentnosti kao uslov za ostvarivanje prava iz ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Srbije i drugih država