Informator broj 22/09 od 06.11.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Plate poreskih službenika u Poreskoj upravi
 • Solidarna pomoć
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVILNIK O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH U MINISTARSTVU FINANSIJA – PORESKA UPRAVA

 • Plate poreskih službenika u Poreskoj upravi
  • Osnovna plata poreskih službenika
  • Dodaci na platu poreskih službenika
 • Plate nameštenika u Poreskoj upravi
  • Osnovne plate poreskih nameštenika
  • Dodaci na platu poreskih nameštenika
 • Solidarna pomoć
 • Priznanja i nagrade

PRAVA I OBAVEZE LICA KOJE SE NALAZI NA IZVRŠAVANJU VOJNE OBAVEZE U CIVILNOJ SLUŽBI

NOVA ODLUKA I UPUTSTVO O OBAVEZI IZVEŠTAVANJA U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM

IZMENE I DOPUNE UREDBE O ZAŠTITI IMOVINE DELOVA PREDUZEĆA ČIJE JE SEDIŠTE NA TERITORIJI BIVŠIH REPUBLIKA SFRJ

PRAVO I OBAVEZA ZAKONSKOG IZDRŽAVANJA

 • Izdržavanje supružnika i vanbračnog partnera
 • Izdržavanje majke deteta
 • Izdržavanje deteta
 • Izdržavanje roditelja i drugih srodnika
 • Određivanje, trajanje, redosled i prestanak izdržavanja
 • Visina izdržavanja
  • Visina izdržavanja u slučaju kada je određena u procentu od redovnih mesečnih primanja
  • Visina izdržavanja izražena u fiksnom novčanom iznosu
  • Osnov za utvrđivanje izdržavanja
  • Promena visine izdržavanja
 • Izvršenje na zaradi po osnovu potraživanja od zaposlenog
  • Iznos (visina) zarade koja može biti predmet izvršenja
  • Izvršenje “privilegovanih” potraživanja uz postojanje administrativne zabrane
  • Obaveze i odgovornosti poslodavca u vezi sa izvršenjem na zaradi
  • Evidencije u vezi sa izvršenjem na zaradi
  • Računovodstveno obuhvatanje obustava
 • Postupak u sporu za izdržavanje
  • Specifičnosti postupka
  • Pokretanje postupka
  • Nadležnost suda
  • Pravni lekovi

POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2009. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
 • Obračun amortizacije za poreske svrhe