Informator broj 23/04 od 03.12.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Reklasifikacija i usklađivanje početnog stanja nekretnina, postrojenja i opreme
 • Sticanje svojstva osiguranika u penzijskom i invalidskom osiguranju pristupanjem obaveznom osiguranju po članu 15. Zakona – mogućnosti i posledice
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima

 • Prečišćen tekst Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima (“Sl. glasnik RS”, br. 127/03 i 126/04)

Javne nabavke male vrednosti

Nabavka novogodišnjih poklona u 2004. godini i dalje sa istim poreskim tretmanom kao i do sada

 • Karakter izdataka za novogodišnje poklone
 • Poreski tretman novogodišnjih poklona
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine
 • Tabelarni pregled karaktera i poreskog tretmana davanja povodom Nove godine u zavisnosti od načina isplate, lica kojima se isplaćuje i iz kojih sredstava se vrši isplata

Reklasifikacija i usklađivanje početnog stanja nekretnina, postrojenja i opreme

Učešća u kapitalu, finansijski i poslovni odnosi po osnovu zajedničkih ulaganja prema MRS

Sticanje svojstva osiguranika u penzijskom i invalidskom osiguranju pristupanjem obaveznom osiguranju po članu 15. Zakona – mogućnosti i posledice

 • Pristupanje obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Lica koja ne mogu pristupiti obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Specifičnosti korisnika invalidske penzije kao prevedenog prava i posledice kada ova lica steknu svojstvo osiguranika,
  odnosno kada steknu uslove za starosnu penziju
 • Pristupanje i prestanak osiguranja iz člana 15. Zakona

Primena Zakona o igrama na sreću