Informator broj 23/2019 od 25.10.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Objavljen je novi podatak za usklađivanje naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret RFZO za oktobar 2019. godine
 • Praznovanje 11. novembra – Dana primirja u Prvom svetskom ratu
 • Utvrđen je Predlog Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. OBJAVLJEN JE NOVI PODATAK ZA USKLAĐIVANJE NAKNADE ZARADE ZA VREME BOLOVANJA KOJA SE ISPLAĆUJE NA TERET RFZO ZA OKTOBAR 2019. GODINE

IV. PRAZNOVANJE 11. NOVEMBRA – DANA PRIMIRJA U PRVOM SVETSKOM RATU

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika, shodno Zakonu o radu
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

V. OSNOVICE, UTVRĐENE ZAKLJUČCIMA VLADE, ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA KOD KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA, ODNOSNO SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SKLADU SA POVEĆANJEM PROPISANIM ZAKONOM O BUDŽETSKOM SISTEMU, POČEV OD PLATE ZA NOVEMBAR 2019. GODINE

 • Osnovice za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO)
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima i službama lokalne vlasti
 • Osnovice za obračun i isplatu plata izabranih lica iz člana 7. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama
 • Osnovica za obračun i isplatu plata zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • Osnovica za obračun i isplatu plata pripadnika Bezbednosno-informativne agencije
 • Osnovica za obračun i isplatu plata profesionalnih pripadnika Vojske Srbije

VI. POČEV OD PLATE ODNOSNO ZARADE ZA JANUAR 2020. GODINE UKIDA SE OBAVEZA NJIHOVOG UMANJENJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

VII. MAKSIMALNA ZARADA I NAJVIŠE PLATE, ODNOSNO ZARADE KOD RADA NA PRATEĆIM I POMOĆNO-TEHNIČKIM POSLOVIMA U JAVNOM SEKTORU POČEV OD ZARADE ZA NOVEMBAR 2019. GODINE

VIII. SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2020-2022. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOSTI OD OPŠTEG INTERESA

IX. OBAVEZA POSLODAVCA DA I ZA VOJNE PENZIONERE KOJI SU ZASNOVALI RADNI ODNOS UPLAĆUJU DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE KAO I ZA DRUGE ZAPOSLENE

X. PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

XI. AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2020. GODINU (rok za donošenje akata je 30.11.2019. godine)

XII. PITANJA I ODGOVORI

XIII. RADNI I NERADNI DANI U 2020. GODINI, SHODNO ZAKONU O DRŽAVNIM I DRUGIM PRAZNICIMA U REPUBLICI SRBIJI

XIV. ZARADE I DRUGA PRIMANJA U JAVNIM PREDUZEĆIMA (referat sudije Apelacionog suda u Nišu)