Informator broj 24/06 od 28.12.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračun poreza i doprinosa na naknade za privremene i povremene poslove od 1. januara 2007. godine
 • Uredba o bližim uslovima i načinu naplate, odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu
 • Osnovica za obračun poreza na zarade

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za novembar 2006. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za novembar 2006. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za novembar 2006. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za novembar 2006.
 • Najniža mesečna osnovica doprinosa
 • Najviša mesečna osnovica doprinosa
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za novembar 2006. godine
 • Industrijska proizvodnja u RS za novembar 2006. godine (po područjima)
 • Podaci o potrošačkoj korpi u RS
 • Novo Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Objavljene su izmene i dopune Pravilnika o kontroli obračuna i isplate plata, dodataka i naknada plata zaposlenih, odnosno naknada lica angažovanih po ugovoru kod indirektnih korisnika budžetskih sredstava za oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja
 • Od 1. januara 2007. godine počinje da se primenjuje član 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju i novi Pravilnik o mesečnom iznosu prihoda kao cenzusu za sticanje svojstva osiguranog lica
 • Praznici u januaru 2007. godine
 • Doneta je Uredba o privremenom finansiranju Republike Srbije za period januar – mart 2007. godine
 • Dopune Pravilnika o uplatnim računima i Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Obračun poreza i doprinosa na zarade od 1. januara 2007. godine

 • Osnovica za obračun poreza na zarade
 • Šta se podrazumeva pod pojmom zarade koja se kod utvrđivanja poreske osnovice umanjuje za 5.000 dinara?
 • Utvrđivanje poreske osnovice za zaposlene sa punim radnim vremenom
 • Utvrđivanje poreske olakšice za zaposlene koji su zasnovali radni odnos sa nepunim radnim vremenom i dostavljanje podataka od strane zaposlenog i poslodavca
 • Korišćenje poreskog oslobođenja pri isplati zarada za mesec u celini i isplati zarade u delovima
 • Korišćenje poreskog oslobođenja ako se zarada isplaćuje odjednom u celini
 • Korišćenje poreskog oslobođenja ako se zarada za mesec isplaćuje u delovima
 • Način utvrđivanja poreske osnovice pri isplati drugog dela zarada po izvršenom usklađivanju poreske olakšice (čl. 8. Pravilnika)
 • Način preračuna neto na bruto zarada i naknada zarada za potrebe obračuna poreza i doprinosa
 • Način utvrđivanja graničnih neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun neto na bruto
 • Obrasci za preračun neto na bruto pri isplatama zarada u celini ili pri isplati prvog dela zarade
 • Način obračuna poreza i doprinosa pri konačnoj isplati neto zarada koje su ranije delimično isplaćene
 • Način obračuna poreza na zarade za decembar 2006. godine
 • Način obračuna poreza na decembarsku zaradu u slučaju kada se deo zarade isplaćuje u decembru 2006. godine a konačna isplata se vrši u januaru 2007. ili u narednim mesecima
 • Način obračuna poreza na zarade za mesec novembar 2006. godine i prethodne mesece
 • Primena odredbi Zakona i Pravilnika na fizička lica koja sama obračunavaju i plaćaju porez i doprinose za socijalno osiguranje

Tekst Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice

Obračun poreza i doprinosa na naknade za privremene i povremene poslove od 1. januara 2007. godine

 • Osnovna obeležja privremenog i povremenog rada
 • Porezi i doprinosi koji se plaćaju na naknade po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima
 • Primeri obračuna

Izmene Kontnog okvira za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Nove uredbe o sprovođenju Zakona o deviznom poslovanju

 • Uredba o bližim uslovima i načinu prenosa potraživanja i dugovanja nastalih po spoljnotrgovinskim poslovima rezidenata
 • Uredba o bližim uslovima i načinu naplate, odnosno plaćanja i drugom nerezidentu po tekućem ili kapitalnom poslu
 • Uredba o bližim uslovima i načinu vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata