Informator broj 24/2017 od 10.10.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prekovremeni rad i rad noću
 • Smenski rad ili preraspodela radnog vremena
 • Kretanje plata i penzija počev od isplate za XI/2014 i efekti izvršenih korekcija u prethodnom periodu
 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja – osvrt na prelazne i završne odredbe
 • Zakon o visokom obrazovanju – osvrt na prelazne i završne odredbe i na odredbe koje se odnose na pravila studiranja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 27.09.2017. GODINE  NA SEDNICI PETOG VANREDNOG ZASEDANJA U 2017. GODINI

DONETA JE ODLUKA O VISINI MINIMALNE CENE RADA ZA 2018. GODINU

 • Pregled minimalnih bruto zarada po zemljama (izražene u EUR)

KRETANJE PLATA I PENZIJA POČEV OD ISPLATE ZA XI/2014 I EFEKTI IZVRŠENIH KOREKCIJA U PRETHODNOM PERIODU

 • Način umanjenja plata i penzija počev od isplata za novembar 2014. godine
 • Kretanje plata i penzija od novembra 2014. godine
  • Prva korekcija (od decembra 2015. godine)
  • Druga korekcija (od decembra 2016. godine)
 • Efekti izvršenih korekcija plata i penzija u periodu od novembra 2014. godine zaključno sa korekcijom izvršenom od isplate za decembar 2016. godine
 • Jednokratne isplate plata i penzija u periodu od XI/2014 do danas
 • Povraćaj privremeno umanjenog dela plata i penzija

PREKOVREMENI RAD I RAD NOĆU

 • Prekovremeni rad
  • Prekovremeni rad, shodno Zakonu o radu
  • Prekovremeni rad u zdravstvenim ustanovama
  • Prekovremeni rad u državnim organima, organima pokrajinske autonomije i lokalne samouprave
  • Radno vreme poreskih službenika i nameštenika
  • Prekovremeni rad u osnovnom i srednjem obrazovanju i domovima učenika
  • Pripravnost i rad po pozivu kao prekovremeni rad prema Zakonu o socijalnoj zaštiti
  • Prekovremeni rad policijskih službenika
  • Uvećanje plate za prekovremeni rad za zaposlene u javnom sektoru
  • Prekovremeni rad profesionalnih vojnih lica
 • Noćni rad
  • Noćni rad, shodno Zakonu o radu
  • Prava državnih službenika, nameštenika, izabranih i postavljenih lica u državnim organima po osnovu noćnog rada
  • Prava policijskih službenika za rad noću
  • Noćni rad profesionalnih vojnih lica
  • Dodatak na platu za rad noću izabranih, imenovanih lica i zaposlenih u državnim organima i javnim službama
  • Uvećanje plate za rad noću za zaposlene u javnom sektoru
 • Prekovremeni rad i rad noću u trgovini

SMENSKI RAD ILI PRERASPODELA RADNOG VREMENA

 • Smenski rad i preraspodela radnog vremena, shodno Zakonu o radu
  • Smenski rad
  • Preraspodela radnog vremena
  • Primeri (modeli) akata
 • Smenski rad i preraspodela radnog vremena, shodno posebnim zakonima

ZAKONSKO IZDRŽAVANJE – PRAVO I OBAVEZA

 • Postupak u sporu za izdržavanje
 • Izdržavanje supružnika i vanbračnog partnera
 • Izdržavanje majke deteta
 • Izdržavanje deteta
 • Izdržavanje roditelja i drugih srodnika
 • Određivanje, trajanje, redosled i prestanak izdržavanja
 • Visina izdržavanja
  • Visina izdržavanja u slučaju kada je određena u procentu od redovnih mesečnih primanja
  • Visina izdržavanja izražena u fiksnom novčanom iznosu
  • Osnov za utvrđivanje izdržavanja
  • Promena visine izdržavanja
 • Izvršenje na zaradi po osnovu potraživanja od zaposlenog
  • Ograničenje izvršenja shodno Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
  • Izvršenje na zaradi

ODLUKA O IZMENAMA SMERNICA ZA IZRADU I SPROVOĐENJE PLANA INTEGRITETA KOD NARUČIOCA I SMERNICE ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE U CIKLUSU JAVNE NABAVKE

 • Pravna regulativa
 • Obaveze naručioca u skladu sa važećim propisima
 • Smernice koje se odnose na javne nabavke

OBJAVLJEN JE PRAVILNIK O JEDINSTVENOJ METODOLOGIJI OBRAČUNA NEPROFITNE ZAKUPNINE

 • Neprofitni zakup kao stambena podrška
 • Metodologija obračuna neprofitne zakupnine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja