Informator broj 25/09 od 18.12.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Donet je novi Zakon o stečaju
 • Usvojen je Zakon o klasifikaciji delatnosti
 • Usvojen je Zakon o ravnopravnosti polova

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

 • Nova Odluka o visini eskontne stope Narodne banke Srbije
 • Rešenje o cenama usluga porodičnog smeštaja (za decembar 2009. godine)

IZMENE I DOPUNA ODLUKE O NAČINU SPROVOĐENJA PRINUDNE NAPLATE S RAČUNA KLIJENTA

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA DRUGOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

DONET JE ZAKON O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U REPUBLIČKOJ ADMINISTRACIJI

 • Predmet Zakona
 • Mogući maksimalan broj zaposlenih
 • Način smanjenja broja zaposlenih
 • Popunjavanje slobodnih radnih mesta
 • Izveštavanje Vlade, podaci o broju zaposlenih i angažovanih
 • Sredstva za plate, odnosno zarade
 • Odgovornost

USVOJEN JE ZAKON O ODREĐIVANJU MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U LOKALNOJ ADMINISTRACIJI

 • Predmet i primena Zakona
 • Ukupan maksimalan broj zaposlenih
 • Transfer sredstava iz budžeta Republike Srbije
 • Prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba u lokalnoj administraciji
 • Povećanje broja zaposlenih u lokalnoj administraciji
 • Podaci o broju zaposlenih i angažovanih lica u lokalnoj samoupravi
 • Odgovornost za sprovođenje Zakona, način izveštavanja i nadzor

DONET JE NOVI ZAKON O STEČAJU

 • Osnovna pravila stečajnog postupka
 • Stečajni postupak
 • Reorganizacija
 • Međunarodni stečaj
 • Kaznene odredbe

DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MIRNOM REŠAVANJU RADNIH SPOROVA

USVOJEN JE ZAKON O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA

DONETI SU NOVI ZAKONI KOJI REGULIŠU ZAŠTITU INTELEKTUALNE SVOJINE

 • Autorska i srodna prava
 • Industrijski dizajn
 • Žigovi
 • Topografija integrisanih kola

USVOJEN JE ZAKON O KLASIFIKACIJI DELATNOSTI

USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI POREZA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA OD 1. JANUARA 2010. GODINE

 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu motornih vozila
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu plovnih objekata
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu vazduhoplova i letilica
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na registrovano oružje
 • Kaznene odredbe

EVIDENCIJE O JAVNIM NABAVKAMA I TROMESEČNI IZVEŠTAJ O ZAKLJUČENIM UGOVORIMA ZA PERIOD OKTOBAR-DECEMBAR 2009. GODINE

 • Službenik za javne nabavke i dostavljanje izveštaja o zaključenim ugovorima
 • Vrste i sadržaj izveštaja
 • Način dostavljanja izveštaja i lice ovlašćeno za njihovo potpisivanje
 • Kazne koje su propisane za nepoštovanje odredbi o obaveznim evidencijama i izveštajima