Informator broj 26/2019 od 09.12.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “Informator” svim pretplatnicima je dostavljena knjiga:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ŠESTOJ I SEDMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2019. GODINI

III. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

 • Izuzimanje iz dohotka za oporezivanje (čl. 9. i 9b Zakona)
 • Poreska osnovica (čl. 15a i 15v Zakona)
 • Poreska oslobođenja (čl. 18. i 18a Zakona)
 • Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica (čl. 21v i 21d Zakona i novi čl. 21e i 21ž Zakona)
 • Usklađivanje prihoda i rashoda (član 37v Zakona)
 • Paušalno oporezivanje (čl. 40, 41, 42. i 94. Zakona)
 • Određivanje kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka (čl. 72a, 74. i 75. Zakona)
 • Drugi prihodi (član 85. Zakona)
 • Rok za donošenje podzakonskih akata

IV. USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

 • Osnovice doprinosa (član 15a Zakona)
 • Najniža i najviše osnovice doprinosa (čl. 37, 38. i 42. Zakona)
 • Stope doprinosa (član 44. Zakona)
 • Olakšice po osnovu plaćanja doprinosa (čl. 45, 45v, 45d, 45đ i 45e Zakona)

V. PROMENA STOPE DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE OD 1.01.2020. GODINE UTIČE NA PROMENU KOEFICIJENTA ZA OBRAČUN BRUTO PRIHODA KOD ODREĐENIH VRSTA PRIMANJA

VI. DONET JE ZAKON O PRESTANKU VAŽENJA ZAKONA NA OSNOVU KOGA SU UMANJIVANE PLATE, ODNOSNO ZARADE KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA

 • Primena zakona
 • Način obračuna plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava za januar 2020. godine i naredne mesece
 • Isplata drugih stalnih primanja počev od primanja za januar 2020. godine
 • Način obračuna plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava za decembar 2019. godine i prethodne mesece pri isplati od 1.01.2020. godine
 • Isplata drugih stalnih primanja od 1.01.2020. godine za decembar 2019. godine i prethodne mesece
 • Isplata zarada i drugih stalnih primanja od 1.01.2020.godine za decembar 2019. godine i prethodne mesece u NBS
 • Maksimalna zarada bez umanjenja, počev od zarade za januar 2020. godine koja se isplaćuje od 1.01.2020. godine
 • Prilog 1: Tabelarni prikaz načina primene osnovica za obračun plata, odnosno zarada koje se isplaćuju od 1.01.2020. godine i u decembru 2019. godine, shodno Zakonu o prestanku važenja umanjenja plata
 • Prilog 2: Pregled procenata umanjenja osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod određenih korisnika javnih sredstava počev od plate za novembar 2014. godine

VII. OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ČIJI JE OSNIVAČ LOKALNA VLAST, POČEV OD PLATE ZA NOVEMBAR 2019. GODINE

VIII. TABELARNI PREGLED OSNOVICA za obračun plata i njihovog povećanja, počev od plate za novembar 2019. godine koje važe i u 2020. godini, kod korisnika budžetskih sredstava i sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i podsetnik na kretanja osnovica od aprila 2014. godine

IX. DONET JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU

X. DONET JE ZAKON O AGENCIJSKOM ZAPOŠLJAVANJU

XI. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

XII. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

XIII. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

XIV. USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZIMA NA UPOTREBU, DRŽANJE I NOŠENJE DOBARA

XV. PRAVO NA PRAZNOVANJE NOVOGODIŠNJIH I BOŽIĆNIH PRAZNIKA I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

XVI. PREDLOŽENE SU IZMENE I DOPUNE ČETIRI ZAKONA U CILJU POJAČAVANJA ODGOVORNOSTI SUBJEKATA KOJI SU UČESNICI IZBORA