Informator broj 27/2016 od 24.11.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Obračun amortizacije za 2016. godinu

SADRŽAJ:

POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
  • Propisi
  • Rokovi za vršenje popisa
  • Predmet popisa
  • Organizacija popisa
  • Primer Odluke o godišnjem popisu
  • Primer Rešenja direktora o imenovanju i zadacima komisije
  • Pripreme za sprovođenje popisa
  • Sprovođenje popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika
  • Popis upisanog a neuplaćenog kapitala (računi grupe 00)
  • Popis nematerijalne imovine (računi grupe 01)
  • Popis nekretnina, postrojenja i opreme (računi grupe 02)
   • Popis poljoprivrednog i ostalog zemljišta (račun 020)
   • Popis građevinskog zemljišta (račun 021)
   • Popis građevinskih objekata (račun 022)
   • Popis postrojenja i opreme (račun 023)
   • Popis investicionih nekretnina (račun 024)
   • Popis ostalih nekretnina, postrojenja i opreme (račun 025)
   • Popis nekretnina, postrojenja i opreme u pripremi (račun 026)
   • Popis ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi (račun 027)
   • Popis avansa za nekretnine, postrojenja i opremu (račun 028)
  • Popis bioloških sredstava (računi grupe 03)
   • Popis šuma (račun 030)
   • Popis višegodišnjih zasada (račun 031)
   • Popis osnovnog stada (račun 032)
   • Popis bioloških sredstava u pripremi (račun 037)
   • Popis avansa za biološka sredstva (račun 038)
  • Popis materijala (računi grupe 10)
  • Popis nedovršene proizvodnje (račun 110)
  • Popis gotovih proizvoda (račun 120)
  • Popis robe (računi grupe 13)
  • Popis stalnih sredstava namenjenih prodaji (računi grupe 14)
  • Popis finansijskih plasmana i potraživanja
  • Popis gotovinskih ekvivalenata i gotovine (računi grupe 24)
  • Popis obaveza
  • Popis dugoročnih rezervisanja
  • Popis vremenskih razgraničenja
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
  • Izveštaj o popisu
  • Razmatranje Izveštaja o izvršenom popisu
  • Primer Odluke o usvajanju Izveštaja o izvršenom popisu
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
  • Nekretnine, postrojenja i oprema
  • Materijal i rezervni delovi
  • Gotovi proizvodi u skladištu
  • Gotovi proizvodi u prodavnici proizvođača (prodaja preko sopstvene prodavnice samo svojih proizvoda)
  • Trgovinska roba u skladištu
  • Roba u prodavnici
  • Gotovi proizvodi i roba u prodavnici proizvođača
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod budžetskih korisnika
  • Obaveza popisa
  • Način i rokovi vršenja popisa
  • Predmet popisa kod budžetskih korisnika
  • Primeri knjiženja razlika po popisu
   • Osnovna sredstva
   • Materijal i sitan inventar
   • Gotovi proizvodi
   • Potraživanja – konačan otpis

OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2016. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
 • Obračun amortizacije za poreske svrhe