Informator broj 27/2017 od 24.11.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zaštita korisnika finansijskih usluga
 • Nov način kreiranja uverenja za subvencije i izveštaja o broju zaposlenih, odnosno broju osiguranih lica na portalu CROSO
 • Popis imovine i obaveza na kraju godine
 • Odluke skupštine Grada Beograda o određivanju taksi, zona i zakupnina

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 22.11.2017. GODINE  NA TREĆOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2017. GODINI

NOV NAČIN KREIRANJA UVERENJA ZA SUBVENCIJE I IZVEŠTAJA O BROJU  ZAPOSLENIH, ODNOSNO BROJU OSIGURANIH LICA NA PORTALU CROSO

PROPISI ČIJA PRIMENA (U CELINI ILI POJEDINIH ODREDBI) POČINJE U DECEMBRU 2017. GODINE

ZAŠTITA KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA

 • Opšti okvir zaštite korisnika finansijskih usluga
 • Informisanje u predugovornoj fazi
 • Sadržaj (obavezni elementi) ugovora o finansijskim uslugama
 • Obaveštavanje korisnika u toku trajanja ugovornog odnosa i posledice neizmirivanja obaveza u roku
 • Posebna prava korisnika finansijskih usluga
 • Povezani ugovori o kreditu
 • Način ostvarivanja zaštite prava i interesa korisnika finansijskih usluga
 • Finansijske pogodbe koje nudi trgovac i oblik i sadržina obrasca ponude

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O ODREĐIVANJU TAKSI, ZONA I ZAKUPNINA

 • Doneta je Odluka o dopuni Odluke o visini stope poreza na imovinu
 • Doneta je Odluka o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
  • Taksena tarifa
 • Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava javne svojine Grad Beograd, odnosno na kome Grad Beograd ima posebna svojinska ovlašćenja
 • Doneta je Odluka o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti na teritoriji grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu
 • Izmene i dopune Odluke o određivanju zona na teritoriji Grada Beograda
 • Izmene i dopune Odluke o određivanju zona i najopremljenijih zona na teritoriji Grada Beograda za utvrđivanje poreza na imovinu

POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod budžetskih korisnika