Informator broj 29/2014 od 03.12.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sprovođenje centralizovanih javnih nabavki u sistemu obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Usvojen je Zakon o zapošljavanju stranaca
 • Ostvarivanje prava na starosnu penziju za lica koja su radila u Srbiji i u nekoj od država koje su bile u sastavu ranije Jugoslavije (bivša SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike ostvarivanja u 2014. i 2015. godini
 • Minimalna zarada od januara 2015. godine utvrđuje se prema novoj minimalnoj ceni rada

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

IZMENJEN JE PROGRAM ZA REŠAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH U PROCESU RACIONALIZACIJE, RESTRUKTURIRANJA I PRIPREME ZA PRIVATIZACIJU

PREGLED ZAKONA KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE USVOJILA NA OSMOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2014.

USVOJEN JE ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

 • Uvodne odredbe
 • Slučajevi u kojima se uslovi za zapošljavanje stranca ne primenjuju pri njihovom zapošljavanju
 • Zapošljavanje stranaca i radna dozvola
 • Ograničavanje zapošljavanja stranaca
 • Postupak izdavanja dozvole za rad
 • Evidencija o dozvolama za rad i strancima koji ostvaruju pravo na rad
 • Uslovi za zapošljavanje državljana EU
 • Nadzor
 •  Kaznene odredbe

USVOJEN JE ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

SPROVOĐENJE CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI U SISTEMU OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

 • Uvodne napomene
 • Propisi koji se primenjuju na sistem centralizovanih javnih nabavki
 • Sprovođenje postupka centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju
 • Sprovođenje centralizovanih javnih nabavki u skladu sa Uredbom o planiranju i vrsti roba i usluga za koje se sprovode centralizovane javne nabavke
 • Na koji način je RFZO sprovodio centralizovane javne nabavke za 2013. i 2014. godinu
 • Uočeni problemi u dosadašnjem postupku sprovođenja centralizovanih javnih nabavki od strane RFZO
 • Centralizovane javne nabavke za 2015. godinu
 • Postupak zaštite prava u postupcima javnih nabavki lekova i medicinskog potrošnog materijala, kao i drugih dobara i usluga koje sprovode zdravstvene ustanove, odnosno u postupku centralizovanih javnih nabavki
 • Prilog: Spisak lekova – Centralizovane javne nabavke za potrebe zdravstvenih ustanova u 2015. godini

OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU RADILA U SRBIJI I U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU RANIJE JUGOSLAVIJE (bivša SFRJ) – s posebnim osvrtom na razlike ostvarivanja u 2014. i 2015. godini

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
 • Značajno za sticanje prava na starosnu penziju po sporazumima sa ovim državama
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
 • Primeri ostvarivanja prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
 • Prilozi:
  • Uslovi za starosnu penziju po državama u 2014. i 2015. godini
  •  Zahtev za utvrđivanje penzijskog staža u inostranstvu

PRIVREMENI UVOZ I IZVOZ ROBE

 • Postupak privremenog uvoza po odredbama Carinskog zakona
 • Privremeni uvoz, po odredbama Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom
 • Knjiženje privremeno uvezene robe

MINIMALNA ZARADA OD JANUARA 2015. GODINE UTVRĐUJE SE PREMA NOVOJ MINIMALNOJ CENI RADA