Informator broj 29/2017 od 20.12.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zakoni koje je Narodna skupština RS usvojila 14.12.2017. godine na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2017. godini
 • Proširenje odnosno promena delatnosti privrednog društva i preduzetnika
 • Podnošenje poreske prijave kojom se u toku poreske godine menja utvrđeni porez na imovinu za tu godinu – način postupanja obveznika koji vode poslovne knjige

SADRŽAJ

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA 14.12.2017. GODINE  NA PETOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2017. GODINI

 • Novi zakoni
 • Izmene i dopune pojedinih zakona
 • Zakoni o potvrđivanju međunarodnih sporazuma
 • Zakoni kod kojih je nakon usvojenih amandmana došlo do promene u odnosu na predloge zakona o kojima smo pisali u “Informator”-u br. 28/2017

DOPUNA UREDBE O PLANIRANJU I VRSTI ROBA I USLUGA ZA KOJE SE SPROVODE CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJIH PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU, ODNOSNO TROGODIŠNJIH PROGRAMA POSLOVANJA ZA PERIOD 2018-2020. GODINE U JAVNIM PREDUZEĆIMA
(detaljnije)

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O STEČAJU

 • Osnovne odredbe
 • Nadležnost i organi stečajnog postupka
 • Osnovne procesne odredbe, stranke i učesnici u postupku
 • Pokretanje stečajnog postupka i prethodni stečajni postupak
 • Otvaranje stečajnog postupka
 • Stečajna masa
 • Utvrđivanje potraživanja
 • Pobijanje pravnih radnji stečajnog dužnika
 • Unovčenje i deoba stečajne mase, namirenje i zaključenje stečajnog postupka
 • Reorganizacija
 • Prelazne i završne odredbe

PROŠIRENJE ODNOSNO PROMENA DELATNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA I PREDUZETNIKA

USLOVI ZA OBAVLJANJE PREVOZA ZA SOPSTVENE POTREBE TERETA (ROBE) I LICA

 • Prevoz tereta za sopstvene potrebe
 • Prevoz lica za sopstvene potrebe
 • Prevoz lica ili robe koji obavlja železnički prevoznik za sopstvene potrebe
 • Zdravstveni pregledi vozača
 • Računovodstveno obuhvatanje prevoza za sopstvene potrebe

UGOVOR O JEMSTVU

 • Opšti deo
 • Odnos poverioca i jemca
 • Odnos jemca i dužnika
 • Regres isplatioca prema ostalim jemcima i zastarelost
 • Primena ZOO o obavljanju plaćanja pravnih lica, preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost na ugovore o jemstvu
 • Knjiženje poslovnih promena po ugovoru o jemstvu

PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE KOJOM SE U TOKU PORESKE GODINE  MENJA UTVRĐENI POREZ NA IMOVINU ZA TU GODINU – način postupanja obveznika koji vode poslovne knjige –

 • Podnošenje izmenjene poreske prijave
 • Promene u toku poreske godine koje su od uticaja na izmenu utvrđenog poreza na imovinu
 • Prijavljivanje promene utvrđenog poreza za 2017. godinu zbog nastanka poreske obaveze u toku 2017. godine
 • Prijavljivanje promene utvrđenog poreza za 2017. godinu zbog prestanka poreske obaveze u toku 2017. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA

 • Primena Zakona o porezu na imovinu
 • Primena Zakona o porezu na dobit pravnih lica