Informator broj 3/08 od 05.01.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Dostavljanje odobrenih finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja društva za osiguranje
 • Visina i obim naknade štete u obliku novčane rente

SADRŽAJ:

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA,
ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA,
ZADRUGE, PREDUZETNIKE I DRUGA PRAVNA LICA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI
DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA I ORGANIZACIJA
OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2007. GODINU

DOSTAVLJANJE ODOBRENIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE

 • Uvodne napomene
 • Način dostavljanja i rokovi
 • Obveznici dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja
 • Dokumentacija koja se dostavlja uz godišnje finansijske izveštaje

Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode

 • Tabela 1: Koeficijenti kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode – od 1.1.2003. do 10.1.2003. po godišnjoj stopi od 24,5%
 • Tabela 2: Koeficijenti kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode – od 11.1.2003. do 31.12.2003. po godišnjoj stopi od 24%
 • Tabela 3: Koeficijenti kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode – od 1.1.2004. do 31.12.2004. po godišnjoj stopi od 23,5%
 • Tabela 4: Koeficijenti kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode za 2005. (od 1.01.2005.), 2006. i 2007. godinu po godišnjoj stopi od 23,5%
 • Tabela 5: Koeficijenti kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode – od 1.01.2008. do 31.12.2008. po godišnjoj stopi od 23,5%
 • Tabela 6: Pregled kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode za period do 1.01.2003. godine

Naknada štete u obliku novčane rente

 • Kada se određuje naknada štete u obliku novčane rente?
 • Ko ima pravo da zahteva naknadu štete u obliku novčane rente?
 • Neprenosivost prava na naknadu štete u vidu novčane rente
 • Dužnik naknade štete u obliku novčane rente
 • Način i vreme trajanja isplata naknade štete u obliku novčane rente
 • Obezbeđenje isplate naknade štete u obliku novčane rente
 • Visina i obim naknade štete u obliku novčane rente
 • Poreski tretman naknade štete u obliku novčane rente
 • Dospelost i zastarevanje prava na naknadu štete u obliku novčane rente
 • Odnos prema ostalim vidovima naknade štete