Informator broj 3/09 od 08.01.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode
 • Specifičnosti sastavljanja finansijskih izveštaja banaka
 • Registracija godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu kod Agencije za privredne registre

SADRŽAJ

Utvrđivanje rezultata poslovanja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

 • Prenos rashoda i prihoda
 • Utvrđivanje rezultata i prenos dobitka i gubitka

Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, preduzetnike i druga pravna lica

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički aneks

Napomene uz finansijske izveštaje kao sastavni deo finansijskih izveštaja

Dostavljanje odobrenih finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije

 • Uvodne napomene
 • Način dostavljanja i rokovi
 • Obveznici dostavljanja godišnjih finansijskih izveštaja
 • Dokumentacija koja se dostavlja uz godišnje finansijske izveštaje

Šema po kojoj će Narodna banka Srbije vršiti kontrolu finansijskih izveštaja za 2008. godinu za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike

Registracija godišnjih finansijskih izveštaja za 2008. godinu kod Agencije za privredne registre

 • Uvodne napomene
 • Postupak registracije godišnjih finansijskih izveštaja
 • Posledice nepodnošenja registracione prijave godišnjeg finansijskog izveštaja

Specifičnosti sastavljanja finansijskih izveštaja banaka

 • Uvodne napomene
 • Procena bilansnih pozicija
 • Najavljene izmene Kontnog okvira i sadržine pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

Sastavljanje finansijskih izveštaja društva za osiguranje

 • Uvod – propisi
 • Način procene pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspeha
 • Rashodi dugoročnih rezervisanja i utvrđivanje prenosne premije
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

Završni računi budžetskih korisnika i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja za 2008. godinu

 • Propisi
 • Izveštaji koji čine završni račun
 • Pripreme za sastavljanje završnog računa
 • Utvrđivanje rezultata
 • Sastavljanje obrazaca završnog računa
 • Dostavljanje završnih računa

Kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode

 • Koeficijenti kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode za period od 1.01.2009. do 31.12.2009. po godišnjoj stopi od 23,5% (esk. stopa 8,5%) – podaci se koriste za 2009. godinu, sve dok se ne promeni eskontna stopa