Informator broj 3/2013 od 24.01.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2012. GODINU PRVI DEO SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2012. GODINU

PRVI DEO:
SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

 • SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (Obrazac PB 1)
 • PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT – OBRAZAC PDP
 • PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE  NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (Obrazac PDO i Obrazac PBPJ)

DRUGI DEO:
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 • Propisi
 • Obrasci poreskog bilansa i poreske prijave
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave i obveznici podnošenja poreskog bilansa i poreske prijave
 • Oporezivanje nedobitnih organizacija i poreska oslobođenja
 • Sastavljanje poreskog bilansa
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDN)
 • Dokumentacija koja se podnosi uz poreski bilans i poresku prijavu
 • Obračunavanje godišnje poreske obaveze, uplata poreza i plaćanje akontacija

TREĆI DEO:
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2012. godinu