Informator broj 4/08 od 19.01.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
  • Uredba o izmeni Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima
  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom

SADRŽAJ:

IZMENE I DOPUNE UREDBI O SPROVOĐENJU ZAKONA O PRIVATIZACIJI

  • Uredba o izmeni Uredbe o načinu i uslovima izmirivanja obaveza subjekata privatizacije prema poveriocima
  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom

UNOŠENJE PODATAKA O ZARADI U OBRAZAC PPP

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2007. GODINU