Informator broj 4/11 od 24.01.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave i obveznici podnošenja poreskog bilansa i poreske prijave
 • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu
 • Finansijski rezultat u bilansu uspeha

SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA
I PORESKE PRIJAVE ZA 2010. GODINU

PRVI DEO

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (Obrazac PB 1)

 • POSLOVNA DOBIT I GUBICI
  • Finansijski rezultat u bilansu uspeha
   • Primer popunjenog Obrasca DK
  • Kapitalni dobici i gubici
  • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu
  • Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena
  • Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja “utanjene kapitalizacije”
   • Primer popunjenog Obrasca OK
  • Korekcija rashoda po osnovu kamata primenom pravila o transfernim cenama
  • Usklađivanje prihoda
   • Primer popunjenog Obrasca IPD
   • Primer popunjenog Aneksa Obrasca PB 1
   • Primer popunjenog Obrasca IPD 1
   • Primer popunjenog Aneksa 1 Obrasca PB 1
  • Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena
  • Oporeziva dobit
 • KAPITALNI DOBICI I GUBICI
 • PORESKA OSNOVICA
  • Primer popunjenog Obrasca PB 1

PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT – OBRAZAC PDP

 • Primer popunjenog Obrasca PK
 • Primer popunjenog Obrasca PK 1
 • Primer popunjenog Obrasca SU
 • Primer popunjenog Obrasca SU 2
 • Primer popunjenog Obrasca SI
 • Primer popunjenog Obrasca KPB
 • Primer popunjenog Obrasca PDP

PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (Obrazac PDO i Obrazac PBPJ)

 • Primer popunjenog Obrasca PDO
 • Primer popunjenog Obrasca PBPJ

DRUGI DEO

SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 • Propisi
 • Obrasci poreskog bilansa i poreske prijave
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave i obveznici podnošenja poreskog bilansa i poreske prijave
 • Oporezivanje nedobitnih organizacija i poreska oslobođenja
  • Oporezivanje nedobitnih organizacija
  • Oslobođenje od plaćanja poreza
 • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem – Obrazac PBN –
   • Primer popunjenog Obrasca PBN
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
   • Obrazac PBN 1
   • Primer popunjenog Obrasca PBN 1
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDN)
  • Primer popunjenog Obrasca PDN
 • Dokumentacija koja se podnosi uz poreski bilans i poresku prijavu
 • Obračunavanje godišnje poreske obaveze, uplata poreza i plaćanje akontacija
  • Godišnja poreska obaveza
  • Obračunavanje i uplata akontacija

TREĆI DEO

PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE
OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2010. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa (PB 2)
   • Primer popunjenog Obrasca PB 2
  • Sastavljanje poreske prijave
   • Primer popunjenog Obrasca PPDG-1