Informator broj 5/2020 od 24.01.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH I LICA VAN RADNOG ODNOSA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i fiskalni tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Prava i fiskalni tretman solidarnih i drugih pomoći (zaposlenima i licima van radnog odnosa) i stipendija i kredita učenika i studenata
 • Proizvodni rad i praktična nastava učenika i studenata i učenje kroz rad u dualnom obrazovanju

III. USKLAĐENI DINARSKI IZNOSI PORESKIH OSLOBOĐENJA I OSLOBOĐENJA OD PLAĆANJA DOPRINOSA – SA PRIMENOM OD 1. FEBRUARA 2020. GODINE

IV. OD 1. FEBRUARA 2020. GODINE U PRIMENI SU USKLAĐENI ELEMENTI ZA OBRAČUN NOVČANE NAKNADE LICIMA KOJA OSTVARUJU PRAVA NA OVU NAKNADU KOD NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE

V. POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENIH DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO  OSIGURANJE U 2019. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2020. GODINE ZA OSIGURANIKE PO OSNOVU UGOVORENE NAKNADE

 • Povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje za 2019. godinu
 • Mogućnost prestanka uplate doprinosa iz ugovorene naknade u toku 2020. godine

VI. SRETENJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE PRAZNUJE SE U 2020. GODINI TRI DANA – 15, 16. I 17. FEBRUARA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

VII. PROPISAN JE OBRAZAC ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO OSNOVU OLAKŠICA ZA ZAPOŠLJAVANJE (Obrazac PPD)

VIII. POČETAK PRIMENE IZMENJENIH UGOVORA O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG  OPOREZIVANJA SA: Belgijom, Gruzijom, Irskom, Kanadom, Luksemburgom, Norveškom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ukrajinom i Holandijom

IX. UGOVORI O IZBEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA SA PREGLEDOM STOPA POREZA PO ODBITKU NA AUTORSKE NAKNADE, DIVIDENDE I KAMATE – važeći na dan 1.01.2020. godine

X. SPISAK DRŽAVA SA KOJIMA JE SRBIJA ZAKLJUČILA SPORAZUME O SOCIJALNOM OSIGURANJU – važeći na dan 1.01.2020. godine –

XI. TABELARNI PREGLED OSNOVICA, STOPA I OZNAKA VRSTE PRIHODA (OVP) ZA ODREĐENA PRIMANJA NA KOJA SE PLAĆAJU POREZ I DOPRINOSI ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE