Informator broj 6/09 od 04.02.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka u akcionarskom društvu

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI PODACI I INFORMACIJE

 • Industrijska proizvodnja u RS za decembar 2008. godine (po područjima)
 • Od 30. januara 2009. godine u primeni su novi iznosi takse koja se plaća prilikom podnošenja zahteva za potvrđivanje rezidentstva
 • Zaključen je Protokol o osnovicama za obračun i isplatu plata zaposlenih u svim nivoima obrazovanja za 2009. godinu

UTVRÐENA JE NOVA MINIMALNA NETO ZARADA ZA ISPLATE

U PERIODU JANUAR – JUN 2009. GODINE

SRETENJE – DAN DRŽAVNOSTI SRBIJE, PRAZNUJE SE OVE GODINE 16. FEBRUARA

 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika
 • Pravo na uvećanu zaradu za rad na dan praznika

OPŠTI KOLEKTIVNI UGOVOR OD 11. FEBRUARA 2009. GODINE

PRIMENJUJU SVI POSLODAVCI NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE

 • Odredbe OKU koje se privremeno ne primenjuju
 • Ostale aktivnosti vezane za kolektivne ugovore
 • Odluka o proširenom dejstvu OKU
 • Osvrt na primenu pojedinih odredbi Opšteg kolektivnog ugovora

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAÐANA ZA 2008. GODINU

RASPOREÐIVANJE DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA

 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka u akcionarskom društvu
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka u društvu sa ograničenom odgovornošću
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka u ortačkom društvu
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka u komanditnom društvu
 • Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka u društvenom preduzeću

OCENJIVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA VRŠI SE DO KRAJA FEBRUARA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO U 2008. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2009. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

PLAĆANJE REPUBLIČKIH ADMINISTRATIVNIH TAKSI U CARINSKOM POSTUPKU

ODLUKE SKUPŠTINE GRADA BEOGRADA O TAKSAMA I NAKNADAMA ZA 2009. GODINU

 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o naknadi za korišćenje građevinskog zemljišta
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim administrativnim taksama
 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju grada Beograda
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor na kome je nosilac prava korišćenja grad Beograd
 • Odluka o izmeni Odluke o posebnoj naknadi za zaštitu i unapređenje životne sredine
 • Odluka o izmeni Odluke o boravišnoj taksi

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2008. GODINU