Informator broj 7/2014 od 21.02.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za 2013. godinu

SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2013. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Propisi
 • Obveznici poreza na dobit
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreske obaveze za 2013. godinu i uplata poreza
 • Povraćaj više plaćenog poreza
 • Plaćanje akontacija poreza na dobit u 2014. godini

PRVI DEO: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA
I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

1.     SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (Obrazac PB 1)

A. DOBIT I GUBITAK PRE OPOREZIVANJA

 • Rezultat u Bilansu uspeha
  • Primer popunjenog Obrasca DK
 • Dobici i gubici od prodaje imovine iz člana 27. Zakona (iskazani u Bilansu uspeha)
 • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se, prema Zakonu o porezu na dobit, ne priznaju u poreskom bilansu
 • Usklađivanje prihoda
  • Primer popunjenog Obrasca IPD
  • Primer popunjenog Aneksa Obrasca PB 1
  • Primer popunjenog Obrasca IPD 1
  • Primer popunjenog Aneksa 1 Obrasca PB 1
 • Rashodi i prihodi po osnovu transfernih cena (osim kamata na zajmove, odnosno kredite)
 • Rashodi i prihodi po osnovu kamata na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
 • Korekcija rashoda i prihoda po osnovu transfernih cena, uključujući i kamate na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica
 • Korekcija rashoda po osnovu sprečavanja “utanjene kapitalizacije”
  • Primer popunjenog Obrasca OK
 • Oporeziva dobit

B. KAPITALNI DOBICI I GUBICI

V. PORESKA OSNOVICA

 • Primer popunjenog Obrasca PB 1

2. PORESKA PRIJAVA ZA UTVRÐIVANJE POREZA NA DOBIT – OBRAZAC PDP

 • Primer popunjenog Obrasca PK
 • Primer popunjenog Obrasca PK 1
 • Primer popunjenog Obrasca SU
 • Primer popunjenog Obrasca SU 2
 • Primer popunjenog Obrasca SI
 • Primer popunjenog Obrasca KPB
 • Primer popunjenog Obrasca PDP

3. PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (Obrazac PDO i Obrazac PBPJ)

 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja vodi poslovne knjige
  • Primer popunjenog Obrasca PDO
 • Utvrđivanje oporezive dobiti za stalnu poslovnu jedinicu koja ne vodi poslovne knjige
  • Primer popunjenog Obrasca PBPJ

DRUGI DEO: SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE
ZA DRUGA PRAVNA LICA – NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 • Oporezivanje nedobitnih organizacija
 • Oslobođenje od plaćanja poreza
 • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni plan za budžetski sistem – Obrazac PBN –
   • Primer popunjenog Obrasca PBN
  • Poreski bilans za nedobitne organizacije koje primenjuju Kontni okvir za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike – Obrazac PBN 1 –
   • Primer popunjenog Obrasca PBN 1
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDN)
  • Primer popunjenog Obrasca PDN