Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/2020

Na osnovu člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 9/20) ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdila koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme,

za period januar – jun 2020. godine koji iznosi 0,248528

Koeficijent je 19.03.2020. godine objavljen na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a dana 21.05.2020. godine je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br, 76/20.

Način obračuna koeficijenta je utvrđen u članu 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 9/20), koji je stupio na snagu 12.02.2020. godine. Danom stupanja na snagu tog zakona prestao je da važi član 140. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/16) kojim je do tada bio propisan zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija – o čemu smo detaljno pisali u „Informator“-u broj 6/2020.


VIDETI: Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/2020