Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period VII-XII/2021

 
Na osnovu člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 9/20) ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdila koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme,

za period jul – decembar 2021. godine koji iznosi 0,28699

Koeficijent je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 90/21 od 17.09.2021. godine.

Način obračuna koeficijenta je utvrđen u članu 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 9/20), koji je stupio na snagu 12.02.2020. godine. Danom stupanja na snagu tog zakona prestao je da važi član 140. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/16) kojim je do tada bio propisan zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija – o čemu smo detaljno pisali u „Informator“-u broj 21/2020.


VIDETI: Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/2021