Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/2022

Na osnovu člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 9/20) ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdila koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme,

za period januar – jun 2022. godine koji iznosi 0,30089

Koeficijent je objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 30/22.

Način obračuna koeficijenta je utvrđen u članu 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 9/20), koji je stupio na snagu 12.02.2020. godine. Danom stupanja na snagu tog zakona prestao je da važi član 140. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (“Sl. glasnik RS”, br. 104/16) kojim je do tada bio propisan zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija – o čemu smo detaljno pisali u “Informator”-u broj 6/2020.