Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija za period I-VI/2024

Na osnovu člana 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 9/20) ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdio koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stana u svojini građana, zadužbina i fondacija, koji koristi zakupac stana na neodređeno vreme,

za period  januar – jun 2024. godine koji iznosi 0,39192

Koeficijent je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 19/24 od 13.03.2024. godine.

Način obračuna koeficijenta je utvrđen u članu 52. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 9/20), koji je stupio na snagu 12.02.2020. godine. Danom stupanja na snagu tog zakona prestao je da važi član 140. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“, br. 104/16) kojim je do tada bio propisan zakup na neodređeno vreme stana u svojini građana, zadužbina i fondacija – o čemu smo detaljno pisali u „Informator“-u broj 7/2023.