Nove stope doprinosa za sva primanja u primeni su od 1. avgusta 2014. godine

Narodna skupština RS je 30. maja 2014. godine usvojila: 

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, i 
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, 

koji su objavljeni u „Sl. glasniku RS“, br. 57/2014 od 30. maja 2014. godine. 

O predlozima ovih zakona pisali smo u „Informator“-u broj 14/2014 od 26.05.2014. godine. U odnosu na predloge ovih zakona, u konačno usvojenim tekstovima je važna razlika vezana za početak primene novih stopa doprinosa, i to: 

  • nove stope doprinosa iz stava 1. člana 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje biće u primeni od 1. avgusta 2014. godine (umesto od 1. juna kako je bilo prema predlogu zakona), što znači da pri obračunu i isplatama primanja na koja se obračunavaju zbirne stope doprinosa u junu i julu koristite koeficijente za preračun neto na bruto iz „Informator“-a broj 9/2014 (str. 89), 
  • nove stope doprinosa „iz“ i „na“ zarade i naknade zarade primenjivaće se počev za sve isplate od 1. avgusta 2014. godine, bez obzira za koji mesec se isplata vrši

Dakle, u toku juna i jula 2014. godine obračunavate doprinose za obavezno socijalno osiguranje na sva primanja po starim stopama doprinosa, a od 1. avgusta 2014. godine – po novim stopama. 

Odredbe oba zakona kojima je predviđeno stimulisanje novog zapošljavanja primenjivaće se od 1. jula 2014. godine, kao što je i bilo predviđeno u predlozima ovih zakona.

Svim pretplatnicima na časopis „Informator“ smo 31.05.2014. godine poslali prečišćen tekst: 

zaključno sa najnovijim izmenama i dopunama oba zakona, objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 57/2014.