Informator broj 9/2014 od 07.03.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Visina minimalne neto zarade za period januar – jun 2014.
 • Pravilnici koji propisuju obrasce poreskih prijava za obračun poreza na dobit pravnih lica i za utvrđivanje poreza na prihode građana
 • Kontni okvir i obrasci finansijskih izveštaja za druga pravna lica
 • Od 1. marta 2014. godine u primeni su pojedine odredbe Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Porodična penzija
 • Zastarelost potraživanja
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa, obrazaca i oznaka vrste primanja za poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje za neka primanja

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

VISINA MINIMALNE NETO ZARADE OSTAJE 115,00 DINARA PO RADNOM ČASU ZA PERIOD JANUAR – JUN 2014. GODINE

OBJAVLJENI SU PRAVILNICI KOJI PROPISUJU OBRASCE PORESKIH PRIJAVA ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA I ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA PRIHODE GRAĐANA

 • Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prihode građana

ZA PREDUZETNIKE KOJI SU U 2013. GODINI ISPLAĆIVALI LIČNU ZARADU PROPISAN JE POSEBAN NAČIN DOSTAVLJANJA PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2013. GODINU

PROPISAN JE KONTNI OKVIR I OBRASCI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA

OD 1. MARTA 2014. GODINE U PRIMENI SU POJEDINE ODREDBE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI (čija je primena odložena prethodno izvršenim izmenama i dopunama ovog zakona)

DOSTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU  KOMISIJI ZA HARTIJE OD VREDNOSTI I OBJAVLJIVANJE ISTIH – krajnji rok 30.04.2014. godine –

PORODIČNA PENZIJA

 • Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Opšti uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Krug lica koja mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju i posebni uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Kada se smatra da je umrli osiguranik izdržavao člana porodice?
  • Ko se smatra članovima uže i šire porodice?
  • Ko je isključen iz prava na porodičnu penziju?
 • Visina porodične penzije

ZASTARELOST POTRAŽIVANJA

 • Uvod
 • Razlike između zastarelosti i prekluzije
 • “Faze” zastarelosti
 • Početak zastarelosti po Zakonu o obligacionim odnosima i posebnim zakonima
 • Uračunavanje vremena prethodnika, zabrana promene rokova i odricanje od zastarelosti
 • Vreme potrebno za zastarelost
 • Zastoj i prekid zastarelosti
 • Ispunjenje obaveze, odnosno namirenje potraživanja po protoku roka zastarelosti i isključivanje primene odredaba (pravila) o zastarelosti potraživanja

EVIDENCIJE I IZVEŠTAJI O JAVNIM NABAVKAMA – OBAVEZE NARUČIOCA DO 31. MARTA 2014. GODINE I DO 10. APRILA 2014. GODINE

 • Pravna regulativa
 • Izveštavanje o izvršenju plana javnih nabavki
 • Obaveze naručioca u pogledu vođenja evidencije o javnim nabavkama
 • Obaveze naručioca kada se traže dodatni podaci koji nisu sadržani u izveštaju
 • Izveštaji o sprovedenim nabavkama u oblasti odbrane i bezbednosti
 • Kaznene odredbe Zakona za učinjene prekršaje naručioca i visina propisanih novčanih kazni

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena Zakona o računovodstvu

PREGLED OSNOVICA, STOPA, UPLATNIH RAČUNA, OBRAZACA I OZNAKA VRSTE PRIMANJA ZA POREZE I DOPRINOSE ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NEKA PRIMANJA

 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste primanja za poreze na lična primanja (na koja se ne plaćaju doprinosi)
 • Pregled osnovica, stopa, uplatnih računa i oznake vrste primanja za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja