Obaveštavanje i dostavljanje po novom Zakonu o opštem upravnom postupku

Novi Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16) je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, a počeo je da se primenjuje 1. juna 2017. godine, o čemu smo pisali u „Informator“-u broj 13/2017.
U „Informator“-u broj 15/2017 detaljno pišemo o odredbama novog Zakona u vezi sa obaveštavanjem i dostavljanjem, imajući u vidu njihov značaj kako u pogledu ostvarivanja ili gubitka prava, tako i u pogledu računanja odnosno proteka vremena i zakonskih rokova.