PDV broj 1/2014 od 3.01.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Nova Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost u prometu dobara i usluga sa AP Kosovo i Metohija
 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima nakon najnovijih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Doneta je Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244

SADRŽAJ:

NOVA UREDBA O IZVRŠAVANJU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST U PROMETU DOBARA I USLUGA SA AP KOSOVO I METOHIJA

 • Oporezivanje prometa dobara i usluga sa APKM porezom na dodatu vrednost nakon donošenja nove Uredbe o prometu dobara i usluga sa APKM 3

A. PROMET DOBARA I USLUGA SA TERITORIJE REPUBLIKE VAN APKM NA TERITORIJU APKM

 • Promet dobara
 • Promet usluga

B. PROMET DOBARA I USLUGA SA TERITORIJE APKM NA TERITORIJU REPUBLIKE VAN APKM

 • Promet dobara
 • Promet usluga
  • Akt Uprave carina broj 148-03-030-01-473/2013 od 18.12.2013. godine

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Obračunavanje i plaćanje PDV nadoknade poljoprivrednicima nakon najnovijih izmena i dopuna Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Poseban režim za poljoprivrednike od 1. januara 2014. godine
 • Usklađivanje Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV sa izmenama Zakona o PDV-u
 • Usklađivanje Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV sa novom Uredbom o izvršavanju Zakona o PDV na teritoriji APKM za vreme važenja  Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Doneta je Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2013. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2014. godine
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa

REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU “PDV” U 2013. GODINI PO TEMAMA

 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena Zakona o duvanu

Uz ovaj broj časopisa “PDV” svim pretplatnicima šaljemo knjigu: “PROPISI O AKCIZAMA: Zakon, uredbe, pravilnici”.