PDV broj 10/2015 od 2.10.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2015. godine – rok za podnošenje je 20. oktobar 2015. godine

Uz ovaj broj časopisa PDV, svim pretplatnicima poslata je knjiga: “Zakon o PDV-u – prečišćen tekst (“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, … i 83/15)”.

SADRŽAJ:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Izmene i dopune Zakona o PDV-a koje se primenjuju od 15. oktobra 2015. godine
  • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na predmet oporezivanja sa PDV-om
  • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na obveznika PDV-a ili poreskog dužnika
  • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na mesto prometa dobara i usluga
  • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na vreme prometa dobara i usluga
  • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na nastanak poreske obaveze
  • Izmene i dopune odredaba koje se odnose na poresku osnovicu
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju stope poreza na dodatu vrednost 18
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju poreska oslobođenja
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju prethodni porez
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju posebne postupke oporezivanja PDV-om
  • Izmene odredaba koje uređuju obavezu izdavanja računa
  • Izmene i dopune koje se odnose na određivanje poreskog perioda za koji se obračunava PDV, podnosi poreska prijava i plaća PDV 30
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju dostavljanje podataka nadležnom poreskom organu
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju povraćaj PDV-a u slučaju kada je prethodni porez veći od iznosa poreske obaveze
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju refakciju PDV-a stranom obvezniku
 • Izmene i dopune Zakona o PDV-u koje se primenjuju od 1. januara 2016. godine
 • Izmene i dopune Zakona o PDV-u koje se primenjuju od 1. januara 2017. godine

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama po isteku trećeg tromesečja – rok za podnošenje zahteva je 30. oktobar 2015. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2015. godine – rok za podnošenje je 20. oktobar 2015.
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period septembar 2015. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15. oktobar 2015. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa