PDV broj 10/2019 od 9.10.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. oktobar 2019. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa “PDV” svim pretplatnicima šaljemo knjigu: “Zakon o porezu na dodatu vrednost – prečišćen tekst“.

 

SADRŽAJ:

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Izmene i dopune kod predmeta oporezivanja
  • Pojam vrednosnog vaučera
  • Vrste vrednosnih vaučera
  • Poreski tretman prenosa vrednosnih vaučera
   • Poreski tretman prenosa jednonamenskog vrednosnog vaučera
   • Poreski tretman prenosa višenamenskog vrednosnog vaučera
 • Izmene i dopune kod poreskog obveznika i poreskog dužnika
  • Izmene i dopune koje se odnose na sticanje svojstva poreskog dužnika
  • Izmene i dopune koje se odnose na obavezu određivanja poreskog punomoćnika stranog lica
 • Izmene i dopune koje se odnose na mesto prometa dobara i usluga
  • Izmene i dopune koje se odnose na mesto prometa dobara
  • Izmene i dopune koje se odnose na mesto prometa usluga
   • Način određivanja mesta prometa za usluge konzumacije jela i pića koje se pružaju na brodu, odnosno vozu ili letilici
   • Način određivanja mesta prometa za usluge telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
 • Izmene i dopune koje se odnose na nastanak poreske obaveze
 • Izmene i dopune koje se odnose na poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izmene i dopune koje se odnose na poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Izmene i dopune koje se odnose na prethodni porez
 • Izmene koje se odnose na izdavanje računa

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. oktobar 2019. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30.09.2019. – rok za podnošenje obračuna je 15.10.2019. godine

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Podaci koje Upravi za duvan dostavljaju proizvođači, obrađivači i prerađivači duvana
 • Utvrđen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U OKTOBRU 2019. GODINE

 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i obrazaca u oktobru 2019. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Akcize
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa